Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Hệ thống điện mặt trời

Điện mặt trời hòa lưới

Hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện hòa lưới lưu trữ

Hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời độc lập

Hệ thống điện mặt trời

Hệ thống nhà máy điện mặt trời

Lợi ích thiết thực từ điện mặt trời

Quy mô hệ thống 20kW 80kW 100kW 200kW
Điện tạo ra/tháng 2.400 kWh 9.600 kWh 12.000 kWh 24.000 kWh
Giảm phát thải CO2/tháng 1.587 kg 6.348 kg 7.934 kg 15.869 kg
Tương đương cây xanh trồng được 70 280 350 699

sản phẩm

Vì sao nên chọn Sabaidee Solar ?

Sản Phẩm ứng Dụng NLMT

Thiết bị Smarthome

REM REC – ACIS

Thiết bị Smarthome

DC-ACIS

Thiết bị Smarthome

SWW SQ – ACIS

Thiết bị Smarthome

SSW REC – ACIS

Thiết bị Smarthome

RE-REC-ACIS

Thiết bị Smarthome

IR CIR-ACIS

Thiết bị Smarthome

MCE REC

Thiết bị Smarthome

RE-OLED-ACIS