CÔNG CỤ DỰ TOÁN CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI

DỰ TOÁN CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỆN NLMT

Chỉ với 4 thông tin cơ bản, bạn sẽ ngay lập tức biết được hệ thống phù hợp nhất cho gia đình, giúp tiết kiệm chi phí tối ưu, bảo toàn vốn đầu tư và đem lại không gian sống xanh cho ngôi nhà.

Số tiền điện bạn phải trả hằng tháng:
Bạn muốn tiết kiệm bao nhiêu % tiền điện với điện mặt trời?

%

Hòa lưới / Lưu trữ
Hòa lưới Lưu trữ
Vui lòng liên hệ để lắp đặt ngay!

HỆ THỐNG PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA BẠN

0kWh
Số tiền đầu tư: Kip
Số tấm pin:
Diện tích mái: m2
Bạn chỉ còn phải trả: Kip mỗi tháng
Số năm thu hồi vốn: năm