LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Sản Xuất Kinh Doanh

Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế, tập thể cán bộ công nhân viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SABAIDEE luôn đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất và kinh doanh mà Công ty đã đề ra. 

Đầu Tư Xây Dựng

Với sứ mệnh: “Vì sự phát triển bền vững”, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SABAIDEE luôn chú trọng hướng đến đầu tư xây dựng các hệ thống để nâng cao công suất điện, đảm bảo đáp ứng đúng với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Dịch Vụ Sửa Chữa

 Với kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì nhiều năm kinh nghiệm, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SABAIDEE tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để quản lý vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị một cách chuyên nghiệp